Usecase Liantis

Audiovisueel bedrijfsmagazine - Duurzaam mobiliteitsbeleid

De medewerkers van Liantis meer bewust maken rond mobiliteit

 

Onze collega Elena Reynaert ging in gespek met Ilse Devynck, manager interne communicatie bij Liantis, met wie we voor Untold Stories midden 2023 hebben samengewerkt rond interne communicatie en employer branding met betrekking tot o.a. het thema mobiliteit.

 
“Voor interne communicatie en employer branding is Untold Stories zeker een plus. De video’s hebben zowel intern als extern een duidelijke impact gehad bij Liantis. Je kan de video’s ook op lange termijn inzetten, het is niet zomaar iets eenmalig.”
Ilse Devynck, manager interne communicatie

 

Introductie van de samenwerking

Ilse legt uit dat Elena van Quilombo haar op het juiste moment belde. “Elena vertelde mij wat ze met Untold Stories beoogden en bij mij was er direct de klik dat dit een oplossing kon bieden voor de uitdagingen waar we op dat moment mee te maken hadden op vlak van ons mobiliteitsbeleid.”

 

Herziening van het mobiliteitsbeleid bij Liantis

Liantis wou in de loop van 2023 hun medewerkers meer laten nadenken over hoe ze naar het werk komen, hoe ze hun mobiliteitskeuze maken, wat mogelijke alternatieven zijn en welke van deze alternatieven Liantis hen aanbiedt. Tegelijkertijd was er een initiatief aan de gang om het traditionele bedrijfswagenpark te vervangen door een volledig elektrisch bedrijfswagenpark. Met zo’n verandering is het altijd essentieel om intern goed te communiceren en kennis te delen zodat de collega’s vooraf weten wat ze mogen verwachten en welke impact dit op hen heeft of zal hebben. “Bij een verandering is er mogelijk weerstand en die wil je natuurlijk zo veel als mogelijk voorkomen of ombuigen door proactief en effectief te communiceren met de collega’s” verduidelijkt Ilse.

 

Impact van Untold Stories 

En dat is precies wat Quilombo hen met Untold Stories heeft bezorgd: duidelijke en inspirerende verhalen die aanzetten tot de gewenste actie. Er zijn zo’n 700-tal bedrijfswagens, daarvan werden er in 2023 al 124 vervangen door elektrische modellen. “Er komen weinig vragen of bezorgdheden over de veranderingen en we krijgen de feedback dat de communicatie heel duidelijk was. Daarnaast zien we na de focus op andere mobiliteitsvormen ook een stijging in het aantal collega’s die hun woon-werkverkeer hebben aangepast naar de fiets en hebben al 39 collega’s gekozen voor een elektrische loonruilwagen, dat is bijzonder bemoedigdend voor een nieuw aanbod waar Liantis-collega’s sinds 2023 voor kunnen opteren. Zij waren overtuigd na het bekijken van het filmpje welke voordelen hen dat kan bieden.”

 

“De samenwerking was zeer aangenaam: een zeer goede voorbereiding, planning & opvolging en het onmiddellijk aanvoelen wat de belangrijke boodschappen waren. Ik moest me nergens zorgen over maken”.

 

Positieve reacties en communicatiestijl 

Er werd ook in de wandelgangen over de video gecommuniceerd. Iedereen was positief over het feit dat collega’s de boodschappen overbrachten met een getuigenis in plaats van een top-down communicatie. En ook de vlotte interviewstijl en leuke beeldomgeving die Untold Stories creëerde, werkte volgens Ilse beter dan schriftelijke getuigenissen. Ilse zegt ook dat zowel zijzelf, haar team en de figuranten zeer veel positieve reacties kregen van collega’s; dat het toffe filmpjes waren en een toffe manier was om een boodschap over te brengen.

 

Gebruik van video’s voor branding en certificering 

Liantis gebruikte de Untold Stories video’s niet enkel intern maar ook voor employer branding en externe communicatie. Zo hebben ze o.a. het materiaal gebruikt in het certificatietraject voor het label van ‘Baanbrekende werkgever’. Dat is een leertraject van één jaar om een baanbrekende werkgever te worden, waarbij ze samen met andere bedrijven bekijken op welke manieren ze initiatieven kunnen opzetten. Een van de grootste uitdagingen was om meer mensen op de fiets te krijgen, en dat is dus gelukt onder andere dankzij de inspirerende video’s. Half november 2023 kregen ze de bevestiging dat ze in 2024 het label van 'Baanbrekende Werkgever 2024' een jaar lang mogen gebruiken. “Voor onze employer branding is het concept van Untold Stories dus zeker ook een plus.”, getuigt Ilse. “Je kan de video’s ook echt op lange termijn inzetten, het is niet zomaar iets eenmalig.” Zo gebruikte Liantis de video’s onder andere ook op hun employer branding-pagina, voor de ‘Week van de mobiliteit’ en voor nieuwe keuzeperiodes voor loonruilwagens.

 

Afsluitende opmerkingen over de samenwerking

De video’s hebben dus duidelijk de nodige impact gehad bij Liantis, zowel intern als extern. Zo bevestigt ook Ilse in het gesprek. Ze voegt er nog aan toe dat de samenwerking zeer tof en aangenaam was. Vooral de zeer goede voorbereiding en planning, en het feit dat alles efficiënt georganiseerd was, vond ze een enorme plus in vergelijking met andere partijen waarmee ze af en toe samenwerken. “Elena voelde ook onmiddellijk aan wat de belangrijke boodschappen zijn die gebracht moeten worden en wat de verschillende gevoeligheden zijn waarop we moeten letten”, vult Ilse aan. “Er werden ook altijd duidelijke afspraken gemaakt en opgevolgd. En we konden voor alles bij één en dezelfde contactpersoon terecht, van planning, tot de opnames ter plaatse en de nazorg en montage. Dat maakte het voor mij heel gemakkelijk om te communiceren. En ik moest me ook nergens zorgen over maken, alles was tot in de puntjes in orde.”

Ilse sluit af met de bevestiging dat de waarden van Quilombo ook heel dicht bij die van hun bedrijf liggen “Zeker de no-nonsens manier van samenwerken, niet te frivool, en het juiste niveau van creativiteit matchte met wie we zijn.”

Over Liantis

 

Logo Liantis

 


Liantis staat ondernemende mensen bij met duidelijke informatie, nauwgezette administratieve ondersteuning, gericht advies en concrete begeleiding. Van de start als zelfstandige, over de aanwerving van werknemers en de bijhorende personeelsadministratie, de uitbouw van een performant hr- en welzijnsbeleid, via de bescherming van ondernemers en hun mensen tegen risico’s, tot aan de heroriëntering van een medewerker of het moment waarop een ondernemer met pensioen gaat.
Liantis koos ervoor om met Quilombo samen te werken, omdat ze enerzijds intern hun collega’s bewuster wilden doen nadenken rond mobiliteit, en anderzijds in wilden zetten op hun employer branding met hun duurzame mobiliteitsbeleid.

Ready to get started?

Contact us today for a consultation. Let's tell your story together.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

FILM & TVDiscover our films & television projects.