ScholenSwitch

Concept, filming & editing 

 

 

nl //

ScholenSwitch / 

Het Prins Filipfonds wil scholen uit het lager en secundair onderwijs aanmoedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere gemeenschappen. Door samen te werken leer je je ‘buren’ immers beter kennen en begrijpen en verdiep je je talenkennis. Daarom organiseert het Fonds elk jaar samen met de departementen Onderwijs uit de drie gemeenschappen van België deze oproep.

Centraal staat de uitwisseling tussen klassen uit minstens twee gemeenschappen in België. Alle leerlingen van die klassen zijn bij de uitwisseling betrokken en ze moeten samen iets tot stand brengen.

Alle scholen uit het lager en secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroeps- en bijzonder onderwijs) kunnen deelnemen.  Een project wordt altijd gedragen door minstens twee scholen: een Franstalige en een Nederlandstalige school, een Franstalige en een Duitstalige school of een Nederlandstalige en een Duitstalige school.  Het kan gaan om initiatieven voor leerlingen, leerkrachten of directies.

---

en //

The Prince Philippe Fund wants to encourage primary and secondary schools to organize exchanges with schools from other communities. After all, by working together you get to know and understand your 'neighbors' better and you deepen your language skills. That is why the Fund organizes this call every year together with the education departments from the three communities of Belgium.

Central is the exchange between classes from at least two communities in Belgium. All students of those classes are involved in the exchange and they have to achieve something together.

All primary and secondary schools (general, technical, vocational and special education) can participate. A project is always supported by at least two schools: a French-speaking and a Dutch-speaking school, a French-speaking and a German-speaking school or a Dutch-speaking and a German-speaking school. This may concern initiatives for students, teachers or management.

Languages
Nederlands & Frans

Other channels
Prins Filip Fonds
Koning Boudewijnstichting

Stills

Wanna join us on a film / animation adventure?

Great! Get in touch.

Or give us a call: +32474930463

FILM & TVDiscover our films & television projects.