Mag ik je peuken?

Filmpje in het kader van de sensibiliseringscampagne Stad Gent: 'Mag ik je peuken'

Opname, Regie & Editing/Montage

 

 

nl //

De Stad Gent pakt uit met een opvallende peukencampagne. Vanaf dan verschijnt de oproep 'Mag ik je peuken?' op meer dan 120 vuilnisbakken en aan 50 bushokjes. Een robot met de stem van Gentenaar Robrecht Vanden Thoren zet de boodschap kracht bij.

Van het aantal ingezamelde stuks zwerfvuil in Vlaanderen bestaat 49 procent uit peuken. Een sigarettenfilter heeft 10 tot 15 jaar nodig om af te breken, en dan nog blijven microplastics in het milieu aanwezig. Geregeld worden in de magen van dieren zoals vogels en honden sigarettenfilters aangetroffen, wat ze erg ziek kan maken.

Met de oproep ‘Mag ik je peuken?’ en informatieve boodschappen aan vuilnisbakken en bushokjes maakt de Stad Gent op een ludieke manier duidelijk dat peuken niet op de grond horen. Daarnaast zorgt de Stad voor negen peuk-stembussen. Rokers kunnen er antwoorden op een leuke vraag door hun peuk in de asbak te werpen. Ten slotte verdelen gemeenschapswachten draagbare peukenasbakjes. Die zijn ook gratis verkrijgbaar in de krantenwinkeltjes in de Zonnestraat, Rooigemlaan en Brusselsesteenweg.

-

fr // 

La ville de Gand lance une campagne de sensibilation contre la cigarette. Dès lors, l'appel "Mag ik je peuken ?" apparaîtra sur plus de 120 poubelles et sur 50 abribus. Un robot avec la voix du Gantois Robrecht Vanden Thoren renforcera le message.

Sur l'ensemble des déchets collectés en Flandre, 49 % sont des mégots de cigarettes. Un filtre de cigarette a besoin de 10 à 15 ans pour se décomposer, et même après, des microplastiques restent dans l'environnement. Les filtres de cigarettes se retrouvent régulièrement dans l'estomac d'animaux tels que les oiseaux et les chiens, ce qui peut les rendre très malades.

Avec l'appel "Puis-je avoir vos mégots ?" et des messages informatifs sur les poubelles et les abribus, la ville de Gand fait comprendre de manière ludique que les mégots n'ont pas leur place sur le sol. En outre, la ville fournira neuf cendriers à cigarettes. Les fumeurs peuvent répondre à une question amusante en jetant leur mégot dans le cendrier. Enfin, les gardes communautaires distribuent des cendriers à cigarettes portables. Ils sont également disponibles gratuitement dans les magasins de journaux de la Zonnestraat, Rooigemlaan et Brusselsesteenweg.

Talen | Languages
Nederlands

Versies | Versions
1 version for social media

Andere kanalen | Other channels
Stad Gent
Facebook Stad Gent

 

Want to join us on a film adventure?

Geweldig! Neem contact op.

Of bel ons: +32474930463

FILM & TVDiscover our films & television projects.