Ten reasons to invest in an audiovisual corporate magazine for your internal communication

Effectieve interne communicatie is de sleutel tot succes in het huidige snelle bedrijfsleven. Traditionele methoden van interne communicatie, zoals nieuwsbrieven en gedrukte memo's, moeten worden herzien om de moderne werknemers te betrekken en te informeren. De evolutie van communicatievoorkeuren, een overvloed aan informatie, en de behoefte aan meer inclusieve en interactieve kanalen maken digitale aanpakken, zoals audiovisuele bedrijfsmagazines, steeds essentiëler voor effectieve interne communicatie. In deze blogpost belichten we kort wat een audiovisueel bedrijfsmagazine inhoudt en waarom je best overweegt hierin te investeren als bedrijf.

_

Wat is een audiovisueel bedrijfsmagazine?

Een audiovisueel bedrijfsmagazine is een magazine dat bestaat uit videomateriaal van 12 minuten of langer en om de twee of drie maanden wordt verspreid. Het is ontworpen om op een boeiende manier te informeren, te verbinden en je medewerkers te betrekken.

Het magazine kan het laatste bedrijfsnieuws behandelen, nieuwe werknemersvoordelen uitleggen, verhalen van teams en collega's vertellen, een videoreportage van een intern evenement tonen, en nog veel meer. Het magazine kan via verschillende kanalen aan medewerkers worden gedistribueerd, zoals het intranet, e-mail, of speciale videodeelplatforms.

 

_

Waarom je zou moeten investeren in een audiovisueel bedrijfsmagazine?

Hier zijn negen overtuigende redenen om de sprong te wagen:

 

1. Boeiender en inspirerender medium.

Traditionele interne memo's en e-mails kunnen vaak saai overkomen. Video voegt een dynamisch en visueel aantrekkelijk element toe aan je berichten, waardoor het een zeer boeiend en inspirerend medium wordt dat de aandacht van kijkers beter vasthoudt dan geschreven communicatie.

Onderzoek van TechSmith bevestigt deze uitspraken: 48 % van de werknemers vindt video de meest boeiende vorm van communicatie, 37 % vindt afbeeldingen met tekst het meest boeiend, en slechts 15 % beschouwt e-mails met alleen tekst als het meest boeiend.

 

2. Sneller verwerkt en effectiever onthouden.

Visuele inhoud wordt sneller verwerkt en effectiever onthouden door het menselijk brein dan tekst. Onderzoek toont aan dat 55% van de mensen meer aandacht besteedt aan video's dan aan verschillende soorten geschreven inhoud (Hubspot). Om specifieker te zijn, 95 % van een boodschap wordt onthouden wanneer deze via video wordt gecommuniceerd, vergeleken met 10 % wanneer dit via tekst gebeurt (Forbes). Dit betekent dat werknemers eerder geneigd zijn informatie te onthouden en erop te reageren als deze in videovorm wordt gepresenteerd.

 

3. Breder bereik: het overbruggen van de kloof.

Audiovisuele bedrijfsmagazines kunnen een breder en diverser publiek binnen je organisatie bereiken.

Ten eerste overbruggen ze geografische grenzen en tijdzones, wat de verbinding met remote, verspreide of asynchrone teams vereenvoudigt. Door regelmatig updates via video te sturen, voelen de medewerkers zich meer verbonden met je bedrijf, collega's in het buitenland en de onderneming als geheel. Vooral wanneer men op afstand werkt, is het essentieel dat werknemers in contact blijven met elkaar en het gevoel hebben dat ze samen aan dezelfde doelen werken. Hierdoor presteren ze beter, hebben ze een hoger moreel, en voelen de werknemers zich deel van het team.

 

4. Inclusievere manier van communiceren.

Onderzoek toont aan dat 74 % van de werknemers het gevoel heeft bedrijfsnieuws te missen door slechte interne communicatie (Gallup).

Door alleen geschreven communicatie te gebruiken, kan je boodschap sommige groepen binnen het bedrijf missen:

  • Onderzoek van TechSmith heeft ook aangetoond dat jongere werknemers twee keer zo vaak geneigd zijn dan oudere werknemers om video te gebruiken en meer visuele communicatie op het werk te willen.
  • Bovendien zijn mensen die visueel denken, leesproblemen ondervinden of visueel beperkt zijn, meer betrokken wanneer bedrijfsnieuws visueel en hoorbaar wordt gecommuniceerd.

Het toevoegen van duidelijke ondertitels aan de video zorgt er ook voor dat mensen die tekst prefereren of gehoorproblemen hebben, niet worden uitgesloten bij video. Op deze manier is je interne communicatie inclusief voor je gehele personeelsbestand. Dit bevordert een gevoel van verbondenheid en gelijkwaardigheid onder de werknemers.

 

5. Een persoonlijkere en authentiekere verbinding met de medewerkers.

Video stelt je in staat een persoonlijkere en authentiekere verbinding te maken, omdat medewerkers hun leiders of collega's kunnen zien en horen – wat een extra voordeel is bij het werken op afstand of asynchroon. Personalisatie helpt ook om werknemers zich naar waarde geschat en geappreciëerd te laten voelen, wat het moreel en de loyaliteit verbetert.

Audiovisuele bedrijfsmagazines kunnen verhalen bevatten over werknemers, hun prestaties en persoonlijke trajecten. Je bouwt een diepere connectie met je personeelsbestand door de menselijke kant van de organisatie te tonen.

 

6. Meer betrokkenheid en feedback.

Een van de belangrijkste sterktes van een audiovisueel bedrijfsmagazine is het vermogen om interactieve elementen te integreren.  Enquêtes, polls en Q&A-sessies kunnen worden opgenomen om betrokkenheid van werknemers te stimuleren. Dit levert ook waardevolle feedback op die leidt tot mogelijke verbeteringen en innovaties.

Daarnaast zorgt het delen van updates over de successen van het bedrijf ervoor dat je werknemers zich onderdeel voelen van het succes en gewaardeerd worden, wat hun moreel verhoogt.

 

 

7. Vereenvoudig complexe onderwerpen of maak moeilijke boodschappen behapbaarder.

Video kan complexe onderwerpen of boodschappen vereenvoudigen en het is gemakkelijker om emoties en toon over te brengen dan met geschreven communicatie. Video kan informatie op een eenvoudige, duidelijke, aantrekkelijke en verteerbare manier overbrengen. Volgens onderzoek van Tech Smith begrijpt twee derde (67 %) van de mensen informatie beter wanneer deze visueel wordt gecommuniceerd.

Video kan worden gebruikt om bedrijfsveranderingen te bespreken en aan te tonen dat deze geen schade zullen toebrengen aan de werknemers en het bedrijf. Met video kun je de controle houden over de boodschap die wordt uitgezonden met betrekking tot zaken die onderwerp van roddel kunnen zijn, waardoor speculatie wordt verminderd en veelvoorkomende zorgen worden aangepakt.

 

8. Consistente en transparante communicatie die vertrouwen opbouwt.

Een audiovisueel bedrijfsmagazine kan een regelmatig en consistent communicatiemiddel zijn met een voorspelbaar schema. Dit helpt medewerkers die houden van voorspelbaarheid en structuur om updates te verwachten, waardoor het gemakkelijker wordt om geïnformeerd te blijven en mee te zijn met de huidige doelstellingen van de organisatie.

Medewerkers zijn ook eerder geneigd om een bedrijf te vertrouwen en te ondersteunen dat hen op de hoogte houdt en betrekt bij hun missie en visie.

 

9. Bouwt een sterkere bedrijfscultuur, hogere werknemerstevredenheid en retentie.

Video kan een sterkere bedrijfscultuur bevorderen door prestaties van medewerkers te tonen, mijlpalen te vieren en iedereen geïnformeerd en betrokken te houden.

Wanneer werknemers zich verbonden, geïnformeerd en gewaardeerd voelen, neemt hun werktevredenheid doorgaans toe, wat leidt tot betere retentiecijfers en het verminderen van de kosten en verstoringen die gepaard gaan met personeelsverloop.

 

 

10. Verhoging van productiviteit.

Videoboodschappen verminderen de noodzaak voor langdurige vergaderingen of uitgebreide schriftelijke documentatie. Bovendien bespaart het feit dat mensen je boodschap beter onthouden en begrijpen via video zowel tijd als middelen.

Onderzoek van Tech Smith toont aan dat elke werknemer gemiddeld 6 minuten en 43 seconden aan productiviteit per dag kan terugwinnen — meer dan 33 minuten per week en 25 uur aan herwonnen productiviteit per jaar. Ze stellen ook dat bedrijven meer dan 1.124 EUR aan productiviteit per werknemer per jaar kunnen terugwinnen door meer visuele middelen in interne communicatie te gebruiken.

_

Conclusie

Investeren in een audiovisueel bedrijfsmagazine is een strategische zet die je interne communicatie van alledaags naar inspirerend kan transformeren en aanzienlijke voordelen kan opleveren. Het maakt gebruik van de kracht van visueel vertellen, bevordert inclusie, bouwt connecties, moedigt betrokkenheid van medewerkers aan en vestigt vertrouwen binnen je organisatie. Dit kan de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers verhogen, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van je bedrijf.

FILM & TVDiscover our films & television projects.